history

บริษัท ลาย-เฮ้าส์249 จำกัด || Lai-house249 Co.,Ltd.

ริเริ่มก่อตั้งด้วยการที่(ทีมสถาปนิก บริษัทรับสร้างบ้าน) เนื่องจากเห็นการทำงานและอยู่กับวงการรับสร้างบ้านมากกว่า10ปี จึงต้องการนำเสนองานออกแบบให้กับผู้ที่ต้องการตอบโจทย์การออกแบบบ้านพักอาศัยที่เป็นเฉพาะบุคคลเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัย โดยเน้น(concept design) โดยนำแนวคิดความต้องการมาทำการพัฒนาออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยมาก(function design)ที่สุดพร้อมด้วยรูปแบบที่สวยงามโดดเด่นเป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัย(form design)


จากทีมงานสถาปนิกผู้ออกแบบที่ร่วมกัน นำเสนอความคิด (detail design)ที่จะให้ผู้ที่ต้องการบ้านพักอาศัย เดินเข้ามาหาผู้ออกแบบให้ช่วยกันคิดหาความเป็นตัวตนและเน้นที่ประโยชน์ใช่สอยของพื้นที่กับการใช้ชีวิตประจำของผู้อยู่อาศัยให้สอดคล้องลงตัวตอบโจทย์และความต้องการพร้อมเสนอแนวความคิดเพิ่มเติมเพื่อให้งานออกมาดีเป็นที่พึงพอใจแกผู้พักอาศัยมากที่สุด


โดยทีมงานบริหารนายธนภพ ชูประเสริฐ สถาปนิก/กรรมการผู้จัดการบริษัท ลาย-เฮ้าส์ 249 จำกัด ออกแบบบ้านที่เป็นตัวคุณใส่ใจทุกรายละเอียดจากภายในสู้ภายนอก งานบ้าน งานภายใน งานสวน งานก่อสร้าง ครบถ้วนจบในที่เดียว (one stop service)

In Concept

In Design

In Style

In Function

In Exclusive

In Detail