our service

 • รับออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมงานบ้านพักอาศัย
 • งานออกแบบวางผังโครงการต่างๆ
 • งานออกแบบรีสอร์ตโรงแรม
 • งานออกแบบโครงการศูนย์การค้าอาคารขนาดใหญ่
 • รับออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายในครบวงจรตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
 • รับออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งจัดสวนในรูปแบบต่างๆ
 • รับออกแบบและสั่งผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวรูปแบบต่างๆ
 • บริการออกแบบบ้านเพื่อให้เข้ากับสไตล์ที่เป็นคุณ
 • บริการก่อสร้าง โดยทีมงานคุณภาพ ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้างโดยมาตรฐานวิศวกร
 • บริการออกแบบและตกแต่งภาพใน โดยมัณฑนากรที่มากฝีมือ
 • บริการออกแบบและจัดสวนครบวงจร